Prosklisi Taktikis Genikis Syneleysis Ton Metoxon (GR)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους
μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «FSTC EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 21/08/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00΄ π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θέση ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης
Δεκεμβρίου 2016 με τις σχετικές εκθέσεις διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και την
έκθεση των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016.

3. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως και
προέγκριση για την επόμενη χρήση.

4. Έγκριση αμοιβής του ορκωτού Ελεγκτή-­Λογιστή για τη διενέργεια του ελέγχου της
εταιρικής χρήσεως από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016.

5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή-­Λογιστή για την εταιρική χρήση
2017 και έγκριση της αμοιβής του.

6. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της πρώτης χρήσης (1/1/2016-­31/12/2016).

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Διάφορα Θέματα -­ Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να
καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της
εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο
αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ελευσίνα, 30 Ιουνίου 2017
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
(Κων. Κ. Κατσίκιας)


 

ENQUIRIES

CONTACT DETAILS

19600, Mandra Attikis, Elefsina
Athens, Greece

  +30 210 556 3339 / +30 6983 507764
     Ahmedabad:  +91 7061 300 300
  +30 211 800 3339 
  [email protected] / [email protected]

Mon-Fri: 9-6 pm
Sat-Sun: Closed for public (training only)

NEWSLETTER